รายละเอียดสินค้าโอทอป

MS-900E ไม้นวดหน้าเพอริดอท (สีเขียวมะกอก)

MS-900E ไม้นวดหน้าเพอริดอท (สีเขียวมะกอก)

MS-900E ไม้นวดหน้าเพอริดอท (สีเขียวมะกอก)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
325.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มบ้านศักยภาพ (ส่งเสริมศักยภาพคนพิการและผู้ต้องการโอกาส)

33 ซอย6 ถนนมูลเมือง ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ติดต่อ : คุณพงษ์ศักดิ์ บุญยมหา

โทร : 088 - 8918959 , 088 - 8065523

อีเมล: thaiwoodgrain@hotmail.com

Line ID : 0888065523

วันที่แก้ไข : 26 พ.ย 2561

สินค้าโอทอป กลุ่มบ้านศักยภาพ (ส่งเสริมศักยภาพคนพิการและผู้ต้องการโอกาส)