รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาส้ม

ปลาส้ม
  • รหัสสินค้า : 530202-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาส้ม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 26/2548
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านประมงบ้านวังตะคร้อ

เลขที่ 27/4 บ้านวังตะคร้อ หมู่ 10 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140

ติดต่อ : นางทองม้วน ทรัพย์

โทร : 0-5545-1216

วันที่แก้ไข : 29 มิ.ย 2537

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านประมงบ้านวังตะคร้อ