รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอโชว์ลายกะเหรี่ยง

ผ้าทอโชว์ลายกะเหรี่ยง

ผ้าทอโชว์ลายกะเหรี่ยง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • มผช. : 63/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยไก่ป่า

4 หมู่ 6 บ้านห้วยไก่ป่า ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120

ติดต่อ : คุณศรีเพ็ญ ปิ่นทอ

โทร : 053 619500, 053 692482

วันที่แก้ไข : 10 ก.ค 2537

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยไก่ป่า