รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อไตหญิงปักฉลุลาย

เสื้อไตหญิงปักฉลุลาย

เสื้อไตหญิงปักฉลุลาย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเฮือนไต

11 หมู่ 1 บ้านชุมชนตะวันออก ถนนประดิษฐ์จองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ : คุณกชพร เพ็ชรฏา

โทร : 053 312792, 089 635 7600, 087 531 0174

วันที่แก้ไข : 10 ก.ค 2537

สินค้าโอทอป กลุ่มเฮือนไต