รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมี่ข้อ เกล็ดเต่า ลายลูกแก้ว

หมี่ข้อ เกล็ดเต่า ลายลูกแก้ว

หมี่ข้อ เกล็ดเต่า ลายลูกแก้ว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมหมู่ที่ 10

199 หมู่ 10 บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130

ติดต่อ : คุณอึ่ง วรรณมหินท

โทร : 090-8538649

วันที่แก้ไข : 5 ก.ค 2537

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้าไหมหมู่ที่ 10