รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ดอกไม้ประดิษฐ์

ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ดอกไม้ประดิษฐ์

ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ดอกไม้ประดิษฐ์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีเหล่าขี้เหล็ก

219 หมู่ 6 บ้านเหล่าขี้เหล็ก ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : คุณทองมา สอนปะละ

โทร : 084 027 6362

วันที่แก้ไข : 5 ก.ค 2537