รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่ลายสาเกตุ

ผ้าไหมมัดหมี่ลายสาเกตุ

ผ้าไหมมัดหมี่ลายสาเกตุ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสวนมอญ

28/2 หมู่ 4 บ้านสวนมอญ ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180

ติดต่อ : คุณคำผา หอมฟุ้ง

โทร : 043 547689, 043 547692

วันที่แก้ไข : 6 ก.ค 2537

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสวนมอญ