รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหม

ผ้าไหม

ผ้าไหม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม

27 หมู่ 10 บ้านสหชัยพัฒนา ตำบลมะบ้า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

ติดต่อ : คุณบุญเหลือ ขอมเด

โทร : 043 550225

วันที่แก้ไข : 6 ก.ค 2537