รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทอผ้ามัดหมี่ ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ

ทอผ้ามัดหมี่ ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ

ทอผ้ามัดหมี่ ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ

79 หมู่ 3 บ้านห้องคลอง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

ติดต่อ : คุณวาสนา ศรีอุบล

โทร : 087 255 7832

วันที่แก้ไข : 9 ก.ค 2537

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ