รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้ามัดหมี่ ผ้าแพรลายขิต

ผ้ามัดหมี่ ผ้าแพรลายขิต

ผ้ามัดหมี่ ผ้าแพรลายขิต

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านโพง

6 หมู่ 2 บ้านโพง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

ติดต่อ : คุณคำนาง ทับแสง

โทร : 086 253 5090

วันที่แก้ไข : 9 ก.ค 2537