ร้านอาหาร ชลบุรี

ร้านอาหาร

ก๋วยเตี๋ยวบ้านบึง

ก๋วยเตี๋ยวหมู

ครัวคุณจ้อน

อาหารทั่วไป

ครัวนพเก้า

อาหารตามสั่ง

ครัวผู้ใหญ่เพ็ชร

อาหารทั่วไป

ชาวเกาะ

เป็นร้านอาหารที่มีดนตรี มีอาหารทุกชนิดไว้รับรอง ราคาปานกลาง

ซิตี้ (โรงแรมเดอะ

อาหารญี่ปุ่น

ตงเฮงโภชนา

อาหารจีน,อาหารตามสั่ง

นาวาชายหาด

อาหารทะเล

ปลาตะเพียน

อาหารป่า,อาหารตามสั่ง

พลอยพนา

อาหารทั่วไป