ร้านอาหาร นครศรีธรรมราช

ร้านอาหาร

กุ๊กศักดิ์

โทร. (075) 316-236-7

ครัวคุณป้า

โทร. (075) 316-285-6

ครัวป๋อย

ครัวรั้วของชาติ

ครัวละหาน

โทร. (075) 320-449

ครัวอันดามัน

โทร. (075) 317-548

คุณใหญ่

จันทร์นคร สุกี้

โทร. (075) 321-962

ชาวเรือ

โทร. (075) 346-222

ซุ้มมะเดื่อ

ดังอา ภัตตาคาร

โทร. (075) 356-057, 344-996