ร้านอาหาร นครศรีธรรมราช

ร้านอาหาร

ดำกันเอง

โทร. (075) 344-343

ตำหนักไท

โทร. (075) 343-225

ทิวเขา

โทร. (075) 345-556

ธาราปาร์ค

อาหารพื้นบ้าน และอาหารตามสั่งทั่ว ๆ ไป

นครอินทร์

โทร. (075) 342-263

ประสานสุขวิลล่า

อาหารทะเล

ปากนครซีฟู๊ด

โทร. (075) 341-585

มิวเซียม

โทร. (075) 347-423

ริมวัง

โทร. (075) 317-177

ร้านข้าวแดงแกงร้อ

อาหารริมทางรสเด็ด ปั๊มน้ำมัน ปตท.

ร้านชาวเรือ

ร้านบึงพระราม

อาหารไทย - อิสลาม