ร้านอาหาร นครศรีธรรมราช

ร้านอาหาร

ร้านอาหารเรือนไม้

ร้านอีสานจ่าหรั่ง

อาหารอีสาน

ร้านเยี่ยมโอชา

อาหารไทย/จีน รสเด็ด (ฝีมืออันดับหนึ่งในจังหวัด)

ร้านโกท้าว

อาหารตามสั่ง

ร้านโกเตง

อาหารทะเล, อาหารจีน

ละคร

โทร. (075) 345-910

วังพิม

วังอินทร์

โทร. (075) 344-831-5

ห้วยน้ำรีสอร์ท

เฮาค็อฟฟี่

โทร. (075) 346-563

แกงส้ม

โทร. (075) 348-063

โกอ่าง

โทร. (075) 318-933