ร้านอาหาร บุรีรัมย์

ร้านอาหาร

ก๋วยเตี๋ยว

เกี๋ยวเตี๋ยวเนื้อสด เกี๋ยวเตี๋ยวหมูน้ำตก ส้มตำ

ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดบุร

อาหารจีน

ของฝากบ้านบุตาวงษ

อาหารและขนมที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน

ขันเงิน

อาหารตามสั่ง มีดนตรีและนักร้อง

ขุนเดชโภชนา

อาหารอิสานและอาหารตามสั่ง

คนบ้านนอก

อาหารตามสั่ง

คนเมืองแปะ

อาหารตามสั่ง มีดนตรีและนักร้อง

ครัวระยอง

อาหารตามสั่ง

ครัวเรือนไทย

มีอาหารให้เลือกมากมายหลายชนิด พร้อมที่พักและสถานที่จัดประชุมสัมมนา ห้องร้องคาราโอเกะ ที่จอดรถกว้างชวางสะดวกสบาย

คุงเฮงเบเกอรี่

คุณนวล

อาหารตามสั่ง,อาหารพื้นเมือง