ร้านอาหาร พะเยา

ร้านอาหาร

ก๋วยเตี๋ยวแม่นวน

ก๋วยเตี๋ยวหมู - เนื้อ สุกี้หมู ขนมจีนน้ำเงี้ยว

ข้าวซอยแสงเพียร

ข้าวซอย ไก่ หมู เนื้อ ขนมจีนน้ำเงี้ยว

ข้าวซอยแสงเพียร

ข้าวซอย ไก่ หมู เนื้อ ขนมจีนน้ำเงี้ยว

ข้าวซอยแสงเพียร

ข้าวซอย ไก่ หมู เนื้อ ขนมจีนน้ำเงี้ยว

ข้าวซอยแสงเพียร

ข้าวซอย ไก่ หมู เนื้อ ขนมจีนน้ำเงี้ยว

พุ่มไม้หอม

อาหารตามสั่ง

ภูซางเฮีอนไทยรีสอ

ภูซางเฮีอนไทยรีสอ

ร้านกว้านพะเยา

ร้านคำปาย

ร้านคำปาย

ร้านค้าสวัสดิการฯ

อาหารตามสั่ง และรับจัดทำนอกสถานที่