ร้านอาหาร พัทลุง

ร้านอาหาร

ปากเหล็กฟิชชิ่งโก

อาหารทะเล

ป้าเอม

อาหารประเภทข้าวราดแกง

ริมทางรถไฟ

อาหารทุกชนิด และอาหารตามสั่ง

ริมน้ำ

อาหารตามสั่ง

ริมเขื่อน

อาหารพื้นบ้าน

ร้านครัวจ่าศักดิ์

อาหารตามสั่ง ,เครื่องดื่ม

ร้านครัวหญิงแอน

บริการอาหารและเครื่องดื่ม เปิด 11.00-21.00 น.

ร้านครัวอีสาน

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

ร้านคุณหวาน

อาหารตามสั่ง

ร้านคุณอ้อย

ร้านอาหารข้าว-แกง

ร้านจำหน่ายอาหาร

ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว ส้มตำและอื่น ๆ

ร้านตาลเดี่ยว

เป็นอาหารประเภททั่วไป