ร้านอาหาร พัทลุง

ร้านอาหาร

ร้านทะเลทอง

อาหารทะเล

ร้านทานตะวัน

ขายอาหารประเภทอาหารจานเดียว/อาหารตามสั่ง/เครื่องดื่ม

ร้านทิวทัศน์

อาหารทะเล

ร้านทิวทัศน์

อาหารทะเล

ร้านธารทิพย์ ร้าน

อาหารพื้นบ้านท่ามกลางบรรยากาศที่อ้อมล้อมด้วยธรรมชาติแมกไม้และสายธาร

ร้านบัวทะเล

อาหารและเครื่องดื่ม

ร้านบัวบัวทะเล

ร้านอาหารทะเล

ร้านปลาดุกแม่เอีย

อาหารตามสั่ง

ร้านปลายฟ้า

อาหารตามสั่ง

ร้านปลายฟ้า

อาหารตามสั่ง

ร้านปลาเปา

จานเดียว

ร้านม่านฟ้าคาราโอ

อาหารตามสั่ง