ร้านอาหาร พัทลุง

ร้านอาหาร

ร้านอาหารกุหลาบหิ

อาหารตามสั่ง

ร้านอาหารทะเลทอง

อาหารทะเล และอาหารตามสั่ง

ร้านอาหารทิวทัศน์

อาหารทะเล และอาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม

ร้านอาหารน้ำตกหม่

อาหารอิสาน ,อาหารตามสั่ง,เครื่องดื่ม

ร้านอาหารบ้านควนม

อาหารตามสั่ง

ร้านอาหารเจ๊พันธ์

ขายข้าวแกง

ร้านอาหารเรือนไม้

อาหารตามสั่ง

ร้านเจ๊นงค์หน้าเข

ปลาทอด/อาหารอีสาน

ร้านเจ๊ะพร

อาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม

ร้านเจ๊ะม่อย

อาหารตามสั่ง อาหารประจำร้าน แกงส้มปลากระบอก น้ำพริกแมงดา สะตอเผา

ร้านเนื้อไม้

อาหารตามสั่งทุกประเภท

ร้านเรือนไม้

ร้านอาหารทะเล