ร้านอาหาร พิษณุโลก

ร้านอาหาร

กุสุมา

อาหารตามสั่ง

กุ้งสวนตาล

กุ้งแก้ว

กุ๊กเล็กเป็ดย่าง

อาหารตามสั่ง เครื่องดืม มีเป็ดย่างเป็นอาหารขึ้นชื่อ

ก๋วยเตี๋ยวบานชื่น

ก๋วยเตี๋ยวหลายอย่าง

ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยส

ผัดไทย

ขนมหม้อแกง

ขายขนมหม้อแกง(ที่ขึ้นชื่อของวังน้ำคู้),ขนมเม็ดขนุน

ครัวบ้านโคก

อาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม

ครัวเล็กเล็ก

ครัวไทย

อาหารไทย ปลาแม่น้ำ

ครัวไผ่เงิน

อาหาร/เครื่องดื่มตามสั่ง

คุณเจี๊ยบ

อาหารตามสั่ง