ร้านอาหาร มุกดาหาร

ร้านอาหาร

ครัวราชบดิน

อาหารตามสั่ง (ปลาน้ำโขง)

ปูนาปลาเผา

ปลา

ร้านกาญจนาลาบเ

ลาบเป็ด, ตามสั่ง

ร้านคู่แฝด

อาหารตามสั่ง, ดนตรี, นักร้อง

ร้านจันทร์ผา

อาหารไทย และมีดนตรีในเวลากลางคืน

ร้านนัฐนภา

อาหารตามสั่ง, คาราโอเกะ

ร้านประดู่

อาหารตามสั่ง

ร้านประทับใจ

อาหารตามสั่ง

ร้านประทับใจคา

อาหารตามสั่ง, ดนตรี, นักร้อง

ร้านยูโรสตาร์

เนื้ออย่างเกาหลี

ร้านย่าโม

ไก่อบ, ตามสั่ง

ร้านริมบึง

อาหารอีสาน