ร้านอาหาร ยะลา

ร้านอาหาร

กวางตุ้ง

อาหารจีน

กำปั่น

อาหารพื้นเมือง

กำปั่น

อาหารพื้นเมือง

ข้าวแกงเมืองลุง

อาหารข้าวแกงสรเด็ด

ครัวบางลาง

บริการอาหาร ดังนี้ 1.อาหารบุฟเฟ่2. อย่างท่านละ 55 บาท3. อย่างท่านละ 80 บาท4. อย่างท่านละ 110 บาท5. อย่างท่านละ 140 บาท อาหารตามสั่ง

ซินซิน

อาหารจีน

ซินซิน

อาหารจีน

ตะเกียง

อาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม

ต่วนโภชนา

อาหารมุสลิม

ต่วนโภชนา

อาหารมุสลิม

ธารา

อาหารทะเล

ธารา

อาหารทะเล