ร้านอาหาร ลำพูน

ร้านอาหาร

จาวเหนือ

จำหน่ายอาหารตามสั่ง/มีคาราโอเกะ

ธงฟ้า

ข้าวราดแกง,ก๋วยเตี๋ยว,ของหวาน

นัดทิพย์

จำหน่ายอาหารตามสั่ง/อาหารเหนือ

น้ำฝนคาราโอเกะ

จำหน่ายอาหารตามสั่ง

บ้านธิไอซ์

อาหารตามสั่ง

ประสิทธิเลิศรส

จำหน่ายอาหารตามสั่ง

ปักษ์ใต้บ้านเรา

อาหาร- เครื่องดื่ม ตามสั่งทุกชนิด

ปานทิพย์

จำหน่ายอาหารตามสั่ง

ปาริชาติ

จำหน่ายอาหารพื้นเมือง เช่น ลาบ แกงอ่อม

มดยิ้ม

จำหน่ายอาหารตามสั่ง

ร่มไม้

จำหน่ายอาหารตามสั่ง

ร้านกระชังปลาทาชม

อาหารประเภทปลาสด, อาหารตามสั่ง