ร้านอาหาร สุโขทัย

ร้านอาหาร

ก๋วยเตี๋ยวตาป

ก๋วยเตี๋ยวตาปุ

ก๋วยเตี๋ยวตาพุธ

ก๋วยเตี๋ยวโบราณ ราคาชามละ 12 บาท ทำเส้นขึ้นเอง

ครัวโตนด

อาหารตามสั่ง

ชุนโภชนา

ชุนโภชนา

ดงตาล

ดงตาล

ดรีคาเฟ่

ดรีมคาเฟ่

ตระพังทอง

ตระพังทอง