ร้านเล้งโภชนา

ข้าวขาหมู, ข้าวมันไก่, ข้าวหมูแดง, อาหารตามสั่ง