ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น เป็ดตุ๋น ตามสั่ง