อรุณกิจ

ก๋วยเตี๋ยว ข้าวหมูแดง และ
อาหารไทย - จีน ตามสั่ง