ร้านลาบลุงจ่า

จำหน่ายอาหารประเภทลาบขม และอาหารตามสั่ง