ร้านก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ และข้าวหมูแดง ฯลฯ