ครัวรุ่งลาบเป็ด

ปลาจากเขื่อน ไก่บ้าน อาหารตามสั่ง