พิณทองเรือนแพ

ประเภทอาหาร กุ้งเผา อาหารตามสั่ง (บรรยากาศริมน้ำ)