ร้านอาหารและของฝา

อาหารตามสั่ง อาหารจากปลาในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนศรีนครินทร์