ร้านข้าวแกงแสนตุ้

อาหารป่า แกงป่า ราคาจานละ 15 บาท