ข้าวขาหมูฮ่องเต้

เป็นร้านอาหารที่สะอาด ได้มาตราฐาน บริการข้าวขาหมูสูตรฮ่องเต้ ข้าวเลือดหมู และอาหารตามสั่ง