ขุนพันธ์ชาเรส

เปิดเวลา 19.00 ถึง 02.00 น. มีวงดนตรีเพื่อชีวิต