Mr.A SteakHouse(ไ

เป็นร้านเชิงเขา ใน ไร่องุ่นปภัสรา มีอาหารจำพวก สเต็กเนื้อวัว ,เนื้อนกกระจอกเทศ ,อาหารหวานขึ้นชื่อ คือ พายไส้องุ่น ของคุณกบ(ปภัสรา เตชะไพบูลย์) ในบริเวณมีม้าให้บอริการขี่เล่น