ร้านแม่สายัญ

เป็นร้านอาหารอีสาน มีเนื้อสดขาย มีลาบ ก้อย ต้ม ย่าง ทอด ข้าวเหนียว และเครื่องดื่ม บรรยากาศร่มเย็น ( บรรยากาศไท้บ้าน ) เป็นกันเอง