ร้านอาหาร

ร้านอาหาร

ขุนพันธ์ชาเรส

เปิดเวลา 19.00 ถึง 02.00 น. มีวงดนตรีเพื่อชีวิต

ขุนเดชโภชนา

อาหารอิสานและอาหารตามสั่ง

ข้าวขาหมูจุฬา

ข้าวขาหมู อาหารตามสั่ง

ข้าวขาหมูหมูตุ๋น

ขายอาหารประเภทข้าวขาหมู,ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น,ก๋วยจั๊บ

ข้าวขาหมูฮ่องเต้

เป็นร้านอาหารที่สะอาด ได้มาตราฐาน บริการข้าวขาหมูสูตรฮ่องเต้ ข้าวเลือดหมู และอาหารตามสั่ง

ข้าวซอยแสงเพียร

ข้าวซอย ไก่ หมู เนื้อ ขนมจีนน้ำเงี้ยว

ข้าวซอยแสงเพียร

ข้าวซอย ไก่ หมู เนื้อ ขนมจีนน้ำเงี้ยว

ข้าวซอยแสงเพียร

ข้าวซอย ไก่ หมู เนื้อ ขนมจีนน้ำเงี้ยว

ข้าวซอยแสงเพียร

ข้าวซอย ไก่ หมู เนื้อ ขนมจีนน้ำเงี้ยว

ข้าวต้มด่านเฮงหลี

อาหารทั่วไป และข้าวต้มรอบดึก

ข้าวต้มอาเปี๊ยก

อาหารตามสั่ง

ข้าวต้มโชคชัย