ร้านอาหาร

ร้านอาหาร

กุลชลี

อาหารต้มยำ แกง ผัด

กุสุมา

อาหารตามสั่ง

กุหลาบหิน

อาหารตามสั่ง

กุ้งจ๋า

กุ้งเต้น ปลาเผา ต้มยำปลา

กุ้งจ๋า

กุ้งเต้น ปลาเผา ต้มยำปลา

กุ้งนำโชค บริษัท

อาหารทั่วไป (โดยนางปวีณา สืบเมือง)

กุ้งสวนตาล

กุ้งหลวง

อาหารไทย-จีน

กุ้งหลวง

อาหารตามสั่ง อาหารทะเล

กุ้งเต้นอึ้งจั้วก

ร้านอาหารกุ้งเต้นดั้งเดิม ในปัจจุบัน มีอาหารนานาชนิด

กุ้งเผาซีฟู้ด

อาหารทะเล ซีฟู้ด

กุ้งแก้ว