กลุ่มเรือไทยราชเทวี (RThaiboats)

กลุ่มเรือไทยราชเทวี (RThaiboats)

กลุ่มเรือไทยราชเทวี (RThaiboats)

เรือไทยราชเทวี

ติดต่อ : คุณสุรัฐ จิระรัตนวงศ์

โทร : 08-9988-8819, Fax:0-2369-2026

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/rthaiboats

ข้อมูลทั่วไป

เรือไทยราชเทวี เรือจำลอง

เรือจำลอง เรือไทยราชเทวี

เรือจำลอง เรือไทยราชเทวี

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

การทำงานสร้างสรรค์และใช้ภูมิปัญญาในการประดิษฐ์เรือใบและเรือประเภทต่างๆ เป็นการจำลองแบบ
ที่พยายามรักษารายละเอียดต่างๆเอาไว้ และมีความสวยงาม เหมาะสำหรับการตั้งโชว์

แผนที่

สินค้าโอทอป