ผู้ผลิตโอทอป กระบี่

ผู้ผลิตโอทอป

หมวกถักไหมพรม

หมวกถักไหมพรม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเมืองกระบี่

กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเมืองกระบี่

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ฮาสาน๊ะห์มุก และ เครื่่่องประดับ / Hasana Pearl & Jewetry

ฮาสาน๊ะห์มุก และ เครื่่่องประดับ / Hasana Pearl & Jewetry

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสายใจบาติก

กลุ่มสายใจบาติก

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
อภิวิชญ์เครื่องประดับมุก

อภิวิชญ์เครื่องประดับมุก

เครื่องประดับมุก  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งประสาน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งประสาน

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วน้องมุฮ์ซีน

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วน้องมุฮ์ซีน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
พี่ฟ้าอันดามันเพิร์ล

พี่ฟ้าอันดามันเพิร์ล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระบี่ไข่มุก

กระบี่ไข่มุก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บ้านไข่มุกอันดามันกระบี่

บ้านไข่มุกอันดามันกระบี่

เครื่องประดับมุก  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านแหลมโพธิ์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านแหลมโพธิ์

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กระเป๋าผ้า (นางสาววิภาณุ กาญจนราช)

กระเป๋าผ้า (นางสาววิภาณุ กาญจนราช)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ