ผู้ผลิตโอทอป กระบี่ กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสายใจบาติก

กลุ่มสายใจบาติก

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งประสาน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งประสาน

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านแหลมโพธิ์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านแหลมโพธิ์

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มไข่มุกแท้จากทะเลใต้

กลุ่มไข่มุกแท้จากทะเลใต้

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
น้องฟา อันดามันเพิร์ล

น้องฟา อันดามันเพิร์ล

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีทำผ้าปาเต๊ะ

กลุ่มอาชีพสตรีทำผ้าปาเต๊ะ

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มอาชีพผลิตกาแฟโบราณบ้านร่าหมาด

กลุ่มอาชีพผลิตกาแฟโบราณบ้านร่าหมาด

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มจักสานแม่บ้านเขาแก้ว

กลุ่มจักสานแม่บ้านเขาแก้ว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเรือหัวโทงจำลองบ้านเกาะกลาง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเรือหัวโทงจำลองบ้านเกาะกลาง

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วจะแท็ง

กลุ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วจะแท็ง

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านร่าหมาด

กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านร่าหมาด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ