ผู้ผลิตโอทอป กระบี่

ผู้ผลิตโอทอป

มูราบาติก

มูราบาติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อ่าวลึกบาติก

อ่าวลึกบาติก

ผ้าบาติก  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
บากันบาติก

บากันบาติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มไข่มุกแท้จากทะเลใต้

กลุ่มไข่มุกแท้จากทะเลใต้

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
น้องฟา อันดามันเพิร์ล

น้องฟา อันดามันเพิร์ล

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีทำผ้าปาเต๊ะ

กลุ่มอาชีพสตรีทำผ้าปาเต๊ะ

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ไออรุณรังนก, ไออรุณเบเกอรี่+มอล

ไออรุณรังนก, ไออรุณเบเกอรี่+มอล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
คลองท่อมค๊อฟฟี่

คลองท่อมค๊อฟฟี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพผลิตกาแฟโบราณบ้านร่าหมาด

กลุ่มอาชีพผลิตกาแฟโบราณบ้านร่าหมาด

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กระบี่รังนก

กระบี่รังนก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานแม่บ้านเขาแก้ว

กลุ่มจักสานแม่บ้านเขาแก้ว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเรือหัวโทงจำลองบ้านเกาะกลาง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเรือหัวโทงจำลองบ้านเกาะกลาง

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ