ผู้ผลิตโอทอป กระบี่

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านเขาไว้ข้าว

กลุ่มแม่บ้านเขาไว้ข้าว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหินเพิง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหินเพิง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กาแฟ กระบี่

กาแฟ กระบี่

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยกรวด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยกรวด

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มอาชีพทำใบจากบ้านหินขวาง

กลุ่มอาชีพทำใบจากบ้านหินขวาง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
007 การช่าง

007 การช่าง

มีดพร้า  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแกะหนังตะลุงอ่าวลึกเหนือ

กลุ่มแกะหนังตะลุงอ่าวลึกเหนือ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทำขนมบ้านนาเหนือ

กลุ่มทำขนมบ้านนาเหนือ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
นายสนั่นเครื่องประดับ

นายสนั่นเครื่องประดับ

เครื่องประดับ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองเนียง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองเนียง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มกาแฟโบราณ

กลุ่มกาแฟโบราณ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
พรพิมลเครื่องประดับหินสี

พรพิมลเครื่องประดับหินสี

เครื่องประดับ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ