ผู้ผลิตโอทอป กระบี่

ผู้ผลิตโอทอป

สุกัญญาเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว

สุกัญญาเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว

สุกัญญาเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มอาชีพจักสานเตยปาหนันบ้านร่าหมาด

กลุ่มอาชีพจักสานเตยปาหนันบ้านร่าหมาด

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสมุนไพรลูกประคบ

กลุ่มสมุนไพรลูกประคบ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สร้อยคอมุก

สร้อยคอมุก

สร้อยคอมุก  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนาบน้ำเรียวเพิร์ล

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนาบน้ำเรียวเพิร์ล

ชุดเครื่องประดับมุก  

สินค้าโอทอป 8 รายการ
บ้านไข่มุก (Home Pearl)

บ้านไข่มุก (Home Pearl)

สร้อยคอไข่มุกเซ้าท์ซี  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
น้ำพริกแม่จิต

น้ำพริกแม่จิต

น้ำพริกกุ้งเสียบแม่จิต  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระบี่อันดาเพิร์ล

กระบี่อันดาเพิร์ล

ชุดเครื่องประดับไข่มุกเซาท์ซี  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหญ่พัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหญ่พัฒนา

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กะปินิตยา

กะปินิตยา

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ไข่มุกอันดา (คลองหิน)

ไข่มุกอันดา (คลองหิน)

สร้อยไข่มุก  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งหยีเพ็ง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งหยีเพ็ง

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ