ผู้ผลิตโอทอป กระบี่

ผู้ผลิตโอทอป

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนบ้านทุ่ง

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนบ้านทุ่ง

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว (นางสีดา ไกรบุตร)

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว (นางสีดา ไกรบุตร)

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มอาชีพจักสานเตยปาหนันบ้านร่าหมาด

กลุ่มอาชีพจักสานเตยปาหนันบ้านร่าหมาด

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
กลุ่มสตรีบ้านช้างตาย

กลุ่มสตรีบ้านช้างตาย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเกษตรกรทำสวนคลองท่อมใต้

กลุ่มเกษตรกรทำสวนคลองท่อมใต้

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ร้านโรสเบเกอรี่

ร้านโรสเบเกอรี่

คุ๊กกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์  

สินค้าโอทอป 6 รายการ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์จ๊ะเร๊าะห์

เม็ดมะม่วงหิมพานต์จ๊ะเร๊าะห์

เม็ดมะม่วงหิมพานต์  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วมยุรา

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วมยุรา

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มเกษตรกรทุ่งคารวมใจ

กลุ่มเกษตรกรทุ่งคารวมใจ

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ดลร่อเส๊ะเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วอบ

ดลร่อเส๊ะเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วอบ

ม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วอบ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
นางอรอุมา แสงช่วย (นิศาชลเบเกอรี่)

นางอรอุมา แสงช่วย (นิศาชลเบเกอรี่)

เบเกอรี่  

สินค้าโอทอป 2 รายการ