ผู้ผลิตโอทอป กระบี่ SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

อภิวิชญ์เครื่องประดับมุก

อภิวิชญ์เครื่องประดับมุก

เครื่องประดับมุก  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กระบี่ไข่มุก

กระบี่ไข่มุก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บ้านไข่มุกอันดามันกระบี่

บ้านไข่มุกอันดามันกระบี่

เครื่องประดับมุก  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
มูราบาติก

มูราบาติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อ่าวลึกบาติก

อ่าวลึกบาติก

ผ้าบาติก  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
บากันบาติก

บากันบาติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ไออรุณรังนก, ไออรุณเบเกอรี่+มอล

ไออรุณรังนก, ไออรุณเบเกอรี่+มอล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
คลองท่อมค๊อฟฟี่

คลองท่อมค๊อฟฟี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระบี่รังนก

กระบี่รังนก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
จ้ะปิก เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วแบบโบราณ

จ้ะปิก เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วแบบโบราณ

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วอบกรอบ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
007 การช่าง

007 การช่าง

มีดพร้า  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
นายสนั่นเครื่องประดับ

นายสนั่นเครื่องประดับ

เครื่องประดับ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ