ผู้ผลิตโอทอป กาญจนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

น้ำมันเขียวนายเสริม (Mr.Serm Green Balm)

น้ำมันเขียวนายเสริม (Mr.Serm Green Balm)

สถานที่จัดจำหน่าย ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม พิกัด GPS ของสถานที่จำหน่าย : 14.013580 , 100.157070  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มเครื่องดนตรีไทย

กลุ่มเครื่องดนตรีไทย

 

สินค้าโอทอป 80 รายการ
อนุรักษ์ขนมไทยโบราณ

อนุรักษ์ขนมไทยโบราณ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเกษตรกรบ้านหกหลัง

กลุ่มเกษตรกรบ้านหกหลัง

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
Fig

Fig

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนเตาน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมไผ่ริมแคว

วิสาหกิจชุมชนเตาน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมไผ่ริมแคว

น้ำตาลมะพร้าว  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
บริษัท เอส บี ยูนิตี้ จำกัด

บริษัท เอส บี ยูนิตี้ จำกัด

หมวกสำเร็จรูป  

สินค้าโอทอป 20 รายการ
พลอยแท้จิวเวลรี่

พลอยแท้จิวเวลรี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สาธิตดีไซน์

สาธิตดีไซน์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่ม DHANU

กลุ่ม DHANU

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานและถัก บ้านเขาน้อย

กลุ่มจักสานและถัก บ้านเขาน้อย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ