ผู้ผลิตโอทอป กาฬสินธุ์

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มผลิตข้าวกล้องปลอดสารพิษ

กลุ่มผลิตข้าวกล้องปลอดสารพิษ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
โพธิ์แก้วไฮโดรโโปรนิกส์

โพธิ์แก้วไฮโดรโโปรนิกส์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
น้ำมะนาวกวนน้ำผึ้ง

น้ำมะนาวกวนน้ำผึ้ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร เดชา สมงาม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร เดชา สมงาม

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอฝันผูกพันปันสุข

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอฝันผูกพันปันสุข

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมแพรวา ตำบลคำสร้างเที่ยง

กลุ่มทอผ้าไหมแพรวา ตำบลคำสร้างเที่ยง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มไหมสมเด็จ

กลุ่มไหมสมเด็จ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
โพธิ์คำแปรรูปผลิตภัณฑ์

โพธิ์คำแปรรูปผลิตภัณฑ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ