ผู้ผลิตโอทอป ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป

ตระกูลแปรรูปเนื้อสัตว์

ตระกูลแปรรูปเนื้อสัตว์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กินดีฟาร์ม

กินดีฟาร์ม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปอาหาร

กลุ่มแปรรูปอาหาร

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าเรือ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าเรือ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแวงเรือ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแวงเรือ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
โนนศิลาปลาส้ม

โนนศิลาปลาส้ม

ปลาส้มตัว  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ไคซิน เฮอร์เบิ้ลดริ้ง

ไคซิน เฮอร์เบิ้ลดริ้ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพบ้านทรัพย์สมบูรณ์

กลุ่มอาชีพบ้านทรัพย์สมบูรณ์

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มชาเขียวใบหม่อน

กลุ่มชาเขียวใบหม่อน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
บ้านไร่แก่นตะวัน

บ้านไร่แก่นตะวัน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ